Dato: 15.9.2021
Sted: Basen, Harbitz Torg
Adresse: Harbitzalleen 19
Velkommen fra 11 – kom i god tid – registrering kan ta noe tid
Tid: Faglig seminarer 12 – 17
Fri inngang, åpent for alle.
Utstillere og seminardeltakere ser du nederst på siden.

Velkommen!

Åpent arrangement for innbyggere 60+ i bydel Ullern, pårørende til beboere i bydelen, samt de som ønsker å få en generell oppdatering på ulike tilbud tilknyttet egen bydel Ullern. Fri inngang.

Dagens tema er:
Hverdagsteknologi, produkter og tjenester som kan bidra til at flere får økt mestring, trygghet og kompetanse om mulighetene som finnes i egen bydel.

Det vil være egen utstilling av teknologi, produkter og tjenester. I tillegg blir det et faglig program innen temaene helse, mestring, trygghet og velvære.

Faglig program er satt med forbehold om endringer grunnet avlyst arrangement grunnet Covid 19.
Presentasjon av firmaer, organisasjoner, foreninger, kultursenter, aktivitetssenter og andre rådgivere som er representert på arrangementet blir lagt inn fortløpende

I et samarbeid med:
Lokalt arrangement i bydel Ullern
Dato:
Tid: Åpent fra 11-18
Faglige seminarer fra 12
Målgruppe 60+ og pårørende
Mulighet for å kjøpe enkle retter samt drikke
Gratis inngang

Innhold på seminardel berører temaer innen:
Presentasjon av tilbudene i egen bydel
Rosa busser
Hjelpemiddelformidlingen kortvarig/langvarig behov
Fremtidsfullmakt, en orientering av Fylkesmannen Oslo og Viken
Fremtidsfullmakt – hvordan fungerer det i praksis
Trening – din helse
Trygghet
Digitale tjenester
Fullmakt til pårørende – apotek og digital portal minhelse.no
Fremtidens boløsning
Omsorg i eget hjem

Egen utstilling med tema rundt hverdagsteknologi, produkter og tjenester

Velkommen til en åpen, fysisk møteplass for deg som ønsker å vite mer om egne og andres muligheter innen temaene:
Helse, mestring, teknologi og trygghet i egen bydel

Program for dagen:

Faglige innlegg gjennom dagen 15.9.2021 – bydel Ullern
Del 1: Seminar for de som jobber i bydelen (lukket del for de som jobber i bydel Ullern)
Del 2: Seminarer for beboere i bydelen. Målgruppe 60+ og pårørende (Åpen del med fri inngang med hovedvekt på informasjon for beboere i bydel Ullern samt pårørende. Andre som ikke hører til bydel Ullern er selvfølgelig velkomne)

Faglig del 8-11.30
Sted: 3. etg. Laboratoriet, Harbitzallèen 3
Første halvdel av dagen er tilrettelagt for tjenesten og ansatte i bydel Ullern
Eget program


Samarbeidspartnere

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

Les mer om Livsglede for Eldre


Face2Face Brobyggersenter har fokus på kultur, språk og fagkompetanse for å bygge bro mellom offentlige tjenester, fagmiljøer og mennesker med minoritetsbakgrunn.

Les mer om Brobyggersenteret

Møller Eiendom og Generasjon M
– sammen om morgendagens boløsning

Fra å bo til å leve –

Møller Eiendom presenterer fremtidens boløsning ,

Les mer om PiiR – Harbitz-Torg.


Generasjon M skaper relasjoner mellom generasjoner.

Les mer om Generasjon M


Mio omsorg er en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Mio tilbyr et bredt spekter av tjenester til unge seniorer, eldre og personer med en funksjonsnedsettelse.
Les mer om MIO omsorg

Mio omsorg, tidligere Seniorstøtten

Utstillere, deltakere faglige innlegg

Essity Norway AS


Ullern kultursenter , Skøyen aktivitetssenter , Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er representert


Det vil bli mulig å kjøpe noe fra Food Trucken under arrangementet