Sted: Eurest konferansesenter Holbergs plass (tentativ)
Adresse:
Velkommen fra 12 – møt rådgivere av produkter og tjenester på egne stands.
Egen seminardel for deg som vil ha tips, råd og veiledning.
Seminardelen starter kl. 12.30 – 16.00 – Program kommer

Fri inngang, både til utstillingen og seminardelen.
Åpent for alle.
Alt på en flate, rett inn fra fortau

Velkommen!
Arrangement er for innbyggere 60+ og pårørende som ønsker å vite mer om bydelen de bor i, eller få mer kunnskap om egne og andres muligheter innen hverdagsteknologi, tjenester og produkter til eget hjem, sosiale møteplasser og mye mye mer.
Møt opp!

Tips og råd til deg der du bor!

Det vil være egen utstilling som synliggjør tilbudene i din bydel og private tilbydere av tjenester og produkter.
Rådgivere fra din bydel og det offentlige er tilstede for å gi deg økt kunnskap om aktuelle temaer i en egen seminardel.