Dato: Tirsdag 14.9.21

Fagdel 1: 10.00-10:50 – Bo og leve et godt liv – Se programmet her!
Sted: Harbitzallèen 19, innendørs handelstorg Harbitz Torg, Skøyen, 0275 Oslo

Fagdel 2: 11.00-13.00- Viktige satsingsområder i Bydel Ullern – Se programmet her! Meld deg på!
Sted: Laboratoriet, 3 etg. Harbitzallèen 19, følg merkingen!

Del 1 – Bo og leve et godt liv – denne delen holdes i innendørs handelstorg.

10.00-10.10
Tema: Velkommen – målet med dagen
Innlegg: Tone Haraldsen, sosial entreprenør og arrangør av SeniorEXPO

10.15-10.30
Tema: Fremtidens boløsning
Innlegg: Mette Arntzen Bjerke, konsept og digitaliseringsdirektør Møller Eiendom AS i et samarbeid med Generasjon M AS presentert av Anne Stine Hole, daglig leder og sosial entreprenør

10.35-10.50
Tema: Skravlekopp og folkebevegelsen mot ensomhet
Innlegg: Venke Knutson, gründer Skravlekopp og Pop-rommet Musikkskole og Ingrid Remvik Leirvik, Mappeløs AS

Del 2 – følg merkingen for å finne lokalene der seminarene holdes!

Del 2 – Viktige satsingsområder i Bydel Ullern – denne delen holdes i Laboratoriet, bygget ved siden av utstillingsdel
(råd og veiledning for de som bruker medisiner, helsepersonell og pårørende )

11.00-11.15
Tema: Bydelens satsing på digitale medisindispensere
Innlegg: Bente Nodland Otto, avdelingsdirektør helse og mestring bydel Ullern

11.20-11.35  
Tema: Riktig bruk av legemidler
Innlegg: Morten Finckenhagen, Overlege, enhet for riktig bruk av legemidler, Statens legemiddelverk

11.40-11.55
Tema: Kjernejournal
Innlegg: Karoline Solheim, Norsk Helsenett

12.00-12.15
Tema: Feilmedisinering tar liv
Innlegg: Ellen Myrland, Fagrådgiver Hepro

12.20-12.30
Tema: Riktig medisin til riktig tid
Innlegg: Harald Martin Thiis-Evensen, Evondos

12.35-12.45
Tema: Medisindispensere
Innlegg: Linda Dahlen, Dignio

12.45-13.00
Pause
I pausen kan de fremmøtte bli kjent med ulike løsninger av digitale medisindispensere som blir demonstrert av rådgivere som er til stede.

13.30 i Laboratoriet 3. etg. (heis) følg merkingen
Seminarprogram fortsetter – se program her