Samarbeid mellom bydelen/kommunen og foreningen Bo Hjemme Lenge.

I et samarbeid med bydel/kommune tilrettelegges en lokal fagdag med eget seminarprogram som er tilpasset til målgruppene: 60+ og pårørende og til de som jobber i bydelen/kommunen. Arrangør tilrettelegger, gjennomfører, inviterer og evaluerer møteplassene uten kostnader for det offentlige, i et sosialt entreprenørskap.
Lavterskeltilbudene i bydel/kommune presenteres i kombinasjon med nasjonale og lokale bedrifter innen helse, mestring, trygghet og velvære.

Forstå hva som finnes for å kunne forstå hva det er behov for
Målet med arrangementet er å tilrettelegge med informasjon og utstilling innen hverdagsteknlogi, synliggjøring av lavterskeltilbud i bydel/kommune/tettsted til en definert målgruppe som er 60+ og pårørende, et faglig program blir satt sammen i en del 2 (en åpen del av arrangementet med fri inngang, lokalt med temaer som er godkjent av bydel/kommune på agendaen), av produkter/tjenester innen helse, mestring, teknologi og velvære.
For å nå målet om at flere skal bo hjemme lenger krever det at flere får mer innsikt i mulighetene i så tidlig fase som mulig.
Den nasjonale møteplassen Smart-Velferd skal gjennom lokale arrangementer bidra gjennom sin erfaring fra å arrangere møteplasser med innhold til å øke bevisstheten om, og skape trygghet rundt bruk/installasjon/bestilling av hjelpemidler/tjenester/sosialt i eget hjem og lokalmiljø for økt sikkerhet, mestring, helse og livsglede