«SeniorEXPO » – et arrangement av foreningen Bo Hjemme Lenge
På arrangementet er det faglig dyktige personer som gir tips og råd om aktuelle temaer og utfordringer som kan være smart å vite mer om for innbyggere 60+ og pårørende.
Det blir gitt en orientering fra bydel/kommune om lokale tilbud/tjenester der du bor
Tilbud og tjenester presenteres av representanter innen fagfeltene helse, mestring, trygghet og velvære.

Tilbudet er startet i et sosialt entreprenørskap – les bakgrunn for SeniorEXPO her!

Mål for dagen
Målet for dagen er at flere skal kunne planlegge for egen eller andres alderdom tidligere enn det som gjøres i dag.
For å nå målet er det viktig at flere innbyggere/pårørende og kommunens/bydelens egne ansatte får kunnskap om tjenestetilbud, alternative boformer, hverdagsteknologi på lokale 1 dags arrangementer med lokal tilpasning.

Det vil være mulig ved at representanter fra bydelens/kommunen står tilgjengelig i lokalet der arrangementet foregår og kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning om tilbud og muligheter.
Et seminarprogram med aktuelle temaer vil bli presentert fra en annen del av lokalet med relevant informasjon, råd og tips om ulike temaer som kan være til nytte for både innbyggere 60+ og pårørende.

Hvordan ta grep selv? Er det enkle ting vi kan gjøre selv for økt mestring ? og – hvor skal vi henvende oss for å få råd og veiledning?
Hva er fritt brukervalg – hva betyr det for meg? Hvilke tjenester og produkter kan enkelt installeres hjemme, hva er forskjellen på fremtidsfullmakt og verge, kan jeg kjøpe tjenester for å avlaste meg selv og andre ?
Hva finnes av tilbud i mitt lokale miljø?
Hvor skal jeg bo hvis jeg ikke orker å ha et stort hus/leilighet, og ønsker noe som er lettstelt med enkelt adkomst og uten trapper?


Arrangementet har fri inngang
Innholdet på arrangementene vil variere fra sted til sted grunnet lokale ulikheter.
Det er grunnen til at hvert arrangement får innspill fra bydel/kommune om tema(er).
Finn ditt lokale arrangement her!

Økende antall eldre
I likhet med mange andre OECD-land vil Norge i årene framover få flere eldre og personer med sammensatte og kroniske sykdommer, og med høyere krav fra pasienter og pårørende.

Vi må ta større ansvar selv og bli bedre til å ta i bruk produkter/tjenester på et tidligere stadium.
Det å «Være sjef i eget liv » skrives det mye om. Det handler om å ta bevisste valg. Akkurat som når du skal på en ferie og kjøper en reiseforsikring. Det er like viktig å tilrettelegge eget hjem med de hjelpemidlene som eksisterer på markedet for å forebygge mot ulike hendelser som kan oppstå på et tidspunkt. Vi vet at når vi blir eldre så er det andre behov. Vi går til optiker når synet svikter, men hva gjøres hjemme?

Hvilke muligheter finnes – forebyggende tiltak
De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig. For å få til dette kan det være smart allerede mens man er frisk og sprek å tenke igjennom hvilke muligheter man har for å kunne gjøre nettopp det.
Må det kanskje inn en hjemmehjelp en gang i uken i en periode?
Eller hva med å bestille mat hjem. Kanskje et datakurs i bydelen kan gi deg gode råd og tips om hvordan manøvrere deg frem på nett.
En million har ikke gode nok ferdigheter – en artikkel fra januar 2020

Møteplassen skal synliggjøre de tiltakene du kan gjøre selv. Gi deg en oversikt over hva som finnes av produkter og tjenester fra tilbydere som kan produktene og skape trygghet rundt bruk.

Sosialt – tiltak mot ensomhet
Den lokale møteplassen vil ha fokus på produkter og tjenester som kan bidra til at flere kan bo hjemme lenge. Men også på det sosiale. Hva skjer av lokale tilstelninger, arrangementer. Hvilke muligheter har jeg til å finne en å gå tur med, gå på et senter, ulike former for transport, frivillighet el. I løpet av et livsløp endres mange ting underveis, samlivsbrudd, sykdom, død, nedsatt funksjonsevne og venner. Mange opplever at døgnet har for mange timer. Ensomhet er en utbredt sykdom.
På møteplassen møter du mennesker som bryr seg. Her kan du komme uten å avtale med noen fordi du møter mange fra eget lokalt miljø her.
Som arrangør har jeg et ansvar for å invitere representanter fra ulike foreninger som du kan relatere deg til fra ditt lokale miljø.
Ring meg bare og kom med innspill

Pårørende
Den lokale møteplassen er til for deg som er pårørende. Her kan dere få gode råd og veiledning fra representanter fra det offentlige samt tilbydere av produkter og tjenester. Som pårørende er dette en arena for å lære, bidra positivt til nære relasjoner med kunnskap og veiledning for å være i stand til å beslutte hva som må til for å trygge sine kjære best mulig.

For eksempel – visste du at når du skal bort i 2 uker i sommerferien så kan du ringe til en leverandør av hjemmehjelpstjenester og be de komme i de 2 ukene du ikke er hjemme?
Det visste ikke jeg, og min ferie bar preg av det med dårlig samvittighet for at jeg var borte fra mine foreldre så lenge og engstelse for hvordan det sto til hos de.
Trygghet og forutsigbarhet er viktig.
Det å ivareta andres behov trenger ikke å bli en stor belastning men det krever at du som pårørende kartlegger hva som finnes på markedet og hvordan tjenesten kan påvirke positivt inn i ditt og andres liv.