Målgruppe: Lokale innbyggere 60+, pårørende og lokalt ansatte innen helse og mestring
Mål: Flere skal bli kjent med tilbudene der de bor
Utstillere: lokale tilbud presenteres til innbyggerne fra bydelskontoret, hverdagsteknologi, representanter er tilstede og gir råd, tips og veiledning på tjenester/produkter som kan bidra til økt trygghet, mestring, velvære og helse
Seminarprogram: aktuelle temaer som går på tvers av generasjoner og/eller kulturer
FRI INNGANG

2021
Oslo – «SeniorEXPO 2021» arrangeres i følgende bydeler:
– Ullern 14.9.21 – Harbitzalleen 19 (Harbitz Torg) Nabostuen i Piir bygget, Møller Eiendom- parkeringsmuligheter
– Bjerke 30.9.2021- Østre Aker vei 90 (Startblokka) bygning 6 – Gratis parkering
– Søndre Nordstrand / dato kommer
– Grünerløkka 17.9.21- Helgesensgate 62 (Engelsborg ressurssenter) – parkeringsmuligheter
– Vestre Aker 20.10.21 – Samfunnshus Vest, Tore Hals Mejdells vei 8 – 0751 Oslo – parkeringshus
– St. Hanshaugen / dato kommer