Innbyggere og pårørende kan besøke representanter fra offentlig og private tilbydere av tjenester og produkter, og samtidig få med nyttig informasjon på et eller flere av seminarene.

Sted: Laboratoriet Harbitzallèen 19, 3. etg. Harbitz Torg – følg merkingen
Dato: Tirsdag 14.9.21
Utstilling og seminarer – bare kom innom når du vil i tiden mellom 11-18.
Men vil du ha med det et råd eller 2 så se på programmet under.
GRATIS INNGANG både til utstilling og seminarer!

Velkommen!

13.20 – Velkommen
En introduksjon av dagens program og formålet med dagen

13.30-13.45
Tema: Presentasjon av tilbudene i Bydel Ullern
Innlegg: Seniorveileder Mari Bilben

13.50-14.05
Tema: Aldersvennlig Transport
Innlegg av: Heidi Aakre Juvik, Prosjektleder Ruter Aldersvennlig transport

14.10-14.25
Tema: Vold – hvordan og hvor kan jeg tipse?
Innlegg: Jannike Haaverstad, Familievoldskoordinator enhet Vest, Oslo politidistrikt

14.30-14.45
Tema: Hvordan kan vi bidra til et godt liv, hver dag?
Innlegg: Norlandia hjemmetjenester

14.50-15.05
Tema: Din bankID er bare din
Innlegg: ID i Vipps

15.10-16.00
Tema: Fremtidsfullmakt – en mulighet til selv å bestemme over egen fremtid
Innlegg: Lisa Larsen, rådgiver/jurist i vergemålsavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

16.05-16.20
Tema: Fremtidsfullmakt – hvordan fungerer det i praksis når fullmakten trer i kraft
Innlegg: Anne Gro Enger, partner i Advokatfirmaet Ræder AS

16.25-16.40
Tema: Innføring i portalen Helsenorge
Innlegg: Tonje Ellingsen og Gro Taranrød, Norsk Helsenett

16.45-17.00
Tema: Fremtidens boløsning
Innlegg: Mette Arntzen Bjerke, konsept- og digitaliseringsdirektør Møller Eiendom og Generasjon M
Piir befaring – visningsleilighet – runde på bygget for de som ønsker etter avtale med Møller
——————————————————————————————
Program ferdig ca.17.00